WEDSTRIJD 

Partijen:

Tijdens een wedstrijd heb je te maken met verschillende mensen. Als eerste natuurlijk de twee judika's die op de mat staan. De ene heeft een witte band om en de andere heeft een rode band om. Deze twee banden zijn een hulpmiddel voor de juryleden. Degene met een rode band om heeft op het scorebord ook de rode kant.

Verder heb je de scheidsrechters. Bij kleinere toernooien heb je te maken met een scheidsrechter per mat. Ga je echter naar de grotere wedstrijden heb je ook te maken met twee hoekscheidsrechters. De taak van de scheidsrechter mag duidelijk zijn. De hoekscheidsrechters geven aan wat zij vinden dat de score is, mocht het zijn dat de twee hoekscheidrechters een andere score geven dan de hoofdscheidsrechter, telt de score die de hoekscheidsrechters aangeven.

Ten slotte heb je altijd twee mensen achter het scorebord zitten. Deze mensen houden de tijden bij en schrijven de scores op die de scheidsrechter uitdeelt.

Wedstrijdtijd:

Tijdens een wedstrijd wordt de tijd bijgehouden door de mensen achter de scoreborden. De mensen beschikken over twee klokken:

  • één klok voor het meten van de wedstrijdtijd;
  • één klok voor het meten van de duur van een houdgreep.

De tijdsduur van een wedstrijd wordt gesteld op 2 of op 4 minuten, dit is afhankelijk van de leeftijdscategorie van de deelnemers. Pas wanneer de scheidsrechter het signaal voor het starten van de wedstrijd heeft gegeven wordt de klok voor de wedstrijdtijd gestart. Wanneer de tijdsduur van een wedstrijd is verlopen dan geeft de tijdswaarnemer dit aan door een  rijstzakje op de mat te gooien, zodanig dat de scheidsrechter dit ziet. De scheidsrechter geeft het signaal ter beëindiging van de wedstrijd. Bij grotere toernooien wordt er gebruik gemaakt van een electronische klok / scorebord  die aan het einde van de ingestelde tijd een geluidssignaal geeft.

Tijdens toernooien kan een wedstrijdtijd doorlopend of met onderbreking worden uitgevoerd. Dit wordt vooraf bepaald door de wedstrijdleiding. Bij een wedstrijd met tijdsonderbreking zal het draaien van de klok voor de wedstrijdtijd worden gestopt na stopsignaal (Maté) van de scheidsrechter en weer worden hervat na aangeven startsignaal (Hajimé) van de scheidsrechter. Bij wedstrijden met doorlopende tijd worden deze scheidsrechtersignalen door de tijdwaarnemer genegeerd en blijft de wedstrijdtijd dus gewoon doorlopen. In de praktijk wordt de tijd wel stop gezet als er blessures zijn.

Buiten de klok voor de wedstrijdtijd heeft de tijdwaarnemer een tweede klok waarmee de tijd wordt bijgehouden voor de duur van een houdgreep. Deze klok wordt gestart wanneer de scheidsrechter het signaal voor constatering van een houdgreep geeft en gestopt wanneer de scheidsrechter aangeeft dat de houdgreep is verbroken. De tijdwaarnemer communiceert de verstreken tijd met de scheidsrechter en de scheidsrechter waardeert de score. Wanneer de wedstrijdtijd verlopen is terwijl de tijdwaarwaarneming voor een houdgreep nog loopt, de wedstrijd pas mag worden beëindigd na einde houdgreep.