LID WORDEN

 
Denk je erover lid te worden, maar wil je eerst eens rustig rondkijken. Kies een les uit naar jouw keuze en je kunt ervaren of de judosport wat voor je is.  Om een geschikte les uit te zoeken, surf naar het lesrooster. We zijn er zeker van, dat hier een passende les voor je bijstaat! Je hoeft je niet vooraf op te geven. Je gaat gewoon kijken of meteen meedoen bij een les. Meld je even voor de start van de les bij de leraar.
Neem als kleding een trainingsbroek zonder knopen en ritsen mee en een t-shirt met lange mouwen. Verder vragen we slippers voor om de voeten om mee van de kleedruimte naar de judomat te lopen. Dan blijven de voeten en hierdoor ook de mat schoon.

Mocht je het leuk vinden, dan kun je na maximaal 2 lessen een inschrijfformulier / machtigingsformulier mee krijgen van de leraar. Dit formulier dien je de volgende les ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leraar. (Zijn er om speciale redenen meer lessen nodig om een beslissing te nemen, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op).

Niet alleen de sportschool, maar ook alle individuele leden dienen lid te zijn van de judobond.
Daarom wordt iedereen die lid wordt van de sportschool aangemeld bij de judobond.
Het lidmaatschap bij de judobond is o.a. nodig om deel te kunnen nemen aan de officiële toernooien.
Kinderen worden lid van de kidsclub en krijgen een judopaspoort waar de behaalde slippen en banden in vermeldt worden. De kosten hiervan komen voor rekening van het lid.


 
Contributie:

De contributie is per kwartaal verschuldigd. Voor het betalen van de contributie wordt gebruikt gemaakt van een incassomachtiging. Deze zit bij het aanmeldingsformulier en dient gelijk met het inschrijfformulier ingeleverd te worden bij de leraar. Het is niet mogelijk om op een andere manier de contributie te voldoen. Bij beëindiging gedurende het lopende kwartaal vindt geen restitutie plaats.

De contributie bedraagt per kwartaal (niet verhoogd sinds 2015):

- lesuur:          € 60,-
- inschrijfgeld (incl embleem) € 15,-
   
uitbreidingen
- extra les uur (bovenop wedstrijduur): € 35,-

 

 

 

 

De contributie wordt geïnd per automatische incasso. Dit is de gebruikelijke wijze van betaling!! Betaling via factuur is alleen mogelijk na uitdrukkelijke goedkeuring via de e-mail van ons. De contributie wordt viermaal per jaar afgeschreven, te weten rond half december, half maart, half juni en half september . Bent u van menig dat er iets mis is met een afschrijving, neem dan contact met ons op en wij zorgen voor een bevredigende oplossing.

  
Opzeggen:

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd.

Opzeggingen die binnenkomen tussen 1 december en 1 maart gaan in per 1 april,

opzeggingen die binnenkomen tussen 1 maart en 1 juni gaan in per 1 juli,

opzeggingen die binnenkomen tussen 1 juni en 1 september gaan in per 1 oktober en

opzeggingen die binnenkomen tussen 1 september en 1 december gaan in per 1 januari.

Het is niet mogelijk bij de leraar of telefonisch op te zeggen.
U dient uw opzegging schriftelijk of via de mail in te dienen bij de ledenadministratie.
Bij beëindiging van lidmaatschap wordt automatisch de incasso gestopt.

 

U heeft voor deze sport natuurlijk een judopak nodig. Nadere informatie hierover bij uw leraar.

Verder vragen wij uw eigen slippers te dragen, waarmee de judoka van de kleedruimte naar de mat loopt.